Read more about the article To b or not to b – αντικαταστήστε το b με τον όρο business plan
Κι όμως, υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι η σύνταξη ενός business plan είναι σπατάλη χρόνου και πόρων. Θεωρούν ότι αρκεί μια συνοπτική περιγραφή της ιδέας και της αγοράς στην οποία απευθύνεται αυτή η ιδέα, ώστε να αποφασίσει κανείς την υλοποίηση ή όχι. Φωτογραφία από Lisa Fotios: https://www.pexels.com/el-gr/photo/1666471/

To b or not to b – αντικαταστήστε το b με τον όρο business plan

Παραφράζοντας το δίλημμα του Σαίξπηρ, θέτουμε το ερώτημα για την σκοπιμότητα ή όχι της ύπαρξης ενός business plan. Αρχίζουμε ορθολογικά, όπως πάντα, με τον ορισμό. Business plan ή επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα πόνημα που αναλύει μια μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα. Περιγράφει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που πρόκειται να παράγει η επιχείρηση, την αγορά στην οποία απευθύνεται, τους στόχους που έχει θέσει ο επιχειρηματίας, το πως σχεδιάζει να επιτύχει αυτούς τους στόχους και τι κεφάλαιο θα χρειαστεί για να τους επιτύχει.

Ένα business plan δεν αφορά αποκλειστικά σε μια νέα δραστηριότητα, αλλά μπορεί να συναχθεί και για μια υφιστάμενη επιχείρηση εφ’ όσον αυτή κάνει επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής της ή βγάζει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θεωρητικά, για κάθε νέα επιχείρηση συντάσσεται ένα business plan, το οποίο κατά την διάρκεια της λειτουργίας της αναθεωρείται και επικαιροποιείται.

Γιατί είναι απαραίτητο ένα business plan

Από μόνη της η άσκηση σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου συμβάλει στο να καταδείξει στον επιχειρηματία, την ομάδα του και τους επενδυτές μια σειρά από απαραίτητα στοιχεία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τον δρόμο που αυτή πρέπει να ακολουθήσει, τις ανάγκες της αγοράς, την στρατηγική προσέγγισης των υποψήφιων πελατών και δεκάδες άλλα σημεία που, αν μη τι άλλο, καταδεικνύουν την σκοπιμότητα ή μη της επένδυσης.

Ένα Business plan χρησιμεύει επίσης και σαν είδος MOU μεταξύ των μελών της ομάδας υλοποίησης, ώστε ανα πάσα στιγμή να ξέρει το κάθε μέλος που οδεύει η επιχείρηση, τι ενέργειες πρέπει να κάνει και τι στόχους έχει.

Σήμερα, ειδικά σε ότι αφορά στις τράπεζες και στην ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων, η ύπαρξη ενός σωστά δομημένου επιχειρηματικού σχεδίου είναι προαπαιτούμενο για την συνεργασία ή την ένταξη.

Αντίλογος

Κι όμως, υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι η σύνταξη ενός business plan είναι σπατάλη χρόνου και πόρων. Θεωρούν ότι αρκεί μια συνοπτική περιγραφή της ιδέας και της αγοράς στην οποία απευθύνεται αυτή η ιδέα, ώστε να αποφασίσει κανείς την υλοποίηση ή όχι. Ειδικά αν πρόκειται για καινοτόμα δραστηριότητα, τα επιχειρήματα εναντίων του buisness plan πληθαίνουν, με το επιχείρημα οτι έτσι κι αλλιώς, αφού πρόκειται για καινοτoμία, πως θα τεκμηριώσεις ένα Business plan. (ΣΗΜ: Τεκμηριωμένες Παραδοχές είναι η απάντηση). Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα θα καθοριστούν από την εξέλιξη των πραγμάτων. Άλλωστε, θεωρούν, το συνεχώς και ταχύτατα εναλλασσόμενο περιβάλλον δεν επιτρέπει την κατάρτιση μακροχρόνιων σχεδίων. Αντιπροτείνουν μια σειρά από εναλλακτικά «εργαλεία» όπως το business model canvas.

Αν όμως επιχειρήσει κανείς να συμπληρώσει τα «κουτιά» του canvas με υπευθυνότητα, θα διαπιστώσει ότι η προεργασία που πρέπει να κάνει είναι όση χρειάζεται για να συντάξει ένα ολοκληρωμένο business plan.

Αντί επιλόγου

Το ερώτημα δεν είναι αν χρειάζεται ένα business plan ή όχι αλλά ποια θα είναι η έκταση του. Αυτό που πρέπει – παρ΄ όλα αυτά – να επισημάνουμε είναι οτι, οι προβλέψεις που μπορεί να διατυπώσει κανείς μέσα σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο δεν μπορούν να έχουν πλέον έναν ορίζονται πέντε ή δέκα ετών, μια που βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που η τεχνολογία διαμορφώνει συνέχεια νέες συνθήκες. Επιπλέον, καταστάσεις όπως αυτές της πρόσφατης πανδημίας ή της γεωπολιτικής αστάθειας, μεταβάλουν συνεχώς το επιχειρηματικό τοπίο και κάνουν να μοιάζει κακόγουστο αστείο το να διατυπώσεις μακροχρόνιες προβλέψεις πωλήσεων, κερδών και cashflow.

Αν ήρθε η ώρα για το δικό σας business plan, μην διστάσετε: Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας!

0 Comments