Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι εξής:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νεοφυείς επιχειρήσεις και entrepreneur
  • Σύνταξη ή αναθεώρηση και επικαιροποίηση επιχειρηματικού σχεδίου
  • Σύνταξη Investor’s deck, εταιρικής παρουσίασης
  • Στρατηγική επικοινωνίας και marketing
  • Σύνταξη marketing plan
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για υλοποίηση ιστοσελίδας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Digital Marketing: SEO / SoMe / PPC / CM

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την σχετική φόρμα ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ!